ახალი ამბები

აუტიზმი უფრო ხშირია


აუტიზმის ზრდა ფაქტია. ეს მეტყველებს ბოლო დღეებში გამოქვეყნებული საზღვარგარეთიდან ჩატარებული კვლევის შედეგებით. გამოდის რომ 1 50 წლის ასაკის ბავშვებში დაავადებულია აუტიზმი (მონაცემები ჯანმრთელობის სტატისტიკის ეროვნული ცენტრისა). წინა წელს მითითებული იყო, რომ ამერიკაში 88 საგნებიდან 1 ბავშვი დაავადებულია აუტიზმის პრობლემაზე.

მკვლევარები გაინტერესებთ, ასახავს თუ არა ზემოხსენებული მონაცემები ავადობის გაზრდას ან უკეთეს დიაგნოზირებულ საშუალებებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ექსპერტებისთვის. თუმცა, მათ ეჭვი არ ეპარებათ, რომ მომავალი მოითხოვს უფრო მეტი ექსპერტის მომზადებას ბავშვებთან სამუშაოდ.

6-დან 17 წლამდე 100000 ადამიანი გამოიკვლიეს მშობლების მითითებების საფუძველზე. გასულ წელს, იგივე კვლევა ჩატარდა მხოლოდ რვა წლის ასაკში, და მხედველობაში იქნა მიღებული სკოლაში მოსაზრებები და სხვა ოფიციალური დოკუმენტები.