გარეშე თემის ქალია

ბავშვთა უსაფრთხოება სანერგეში - იზრუნეთ დაზღვევაზე
თემის ქალია

ბავშვთა უსაფრთხოება სანერგეში - იზრუნეთ დაზღვევაზე

აუცილებელია ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ბაგა-ბაღებში, ბავშვთა კლუბებში, პატარა ბავშვთა კლუბებში და ა.შ. ახალმა მოქმედმა 3 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ზრუნვის შესახებ, შემოიღო ბავშვთა მოვლის შესაძლებლობა ხელჯოხების სახით, ასევე შეიძლება იზრუნოს ბავშვთა კლუბები, დღის აღმზრდელები და ძიძები. 2011 წლის 4 აპრილის შემდეგ შექმნილი ობიექტების ზედამხედველობა.

დაწვრილებით

თემის ქალია

ბავშვთა უსაფრთხოება სანერგეში - იზრუნეთ დაზღვევაზე

აუცილებელია ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ბაგა-ბაღებში, ბავშვთა კლუბებში, პატარა ბავშვთა კლუბებში და ა.შ. ახალმა მოქმედმა 3 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ზრუნვის შესახებ, შემოიღო ბავშვთა მოვლის შესაძლებლობა ხელჯოხების სახით, ასევე შეიძლება იზრუნოს ბავშვთა კლუბები, დღის აღმზრდელები და ძიძები. 2011 წლის 4 აპრილის შემდეგ შექმნილი ობიექტების ზედამხედველობა.
დაწვრილებით